Zajęcia edukacyjno - szkoleniowe dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu drawskiego! PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Andrzej Podolak   
środa, 31 stycznia 2018 19:01

1 W dniach 25 i 26 stycznia 2018 roku w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przeprowadzony został cykl zajęć edukacyjno - szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu drawskiego, którego główną przesłanką był bezpieczny wypoczynek w okresie ferii zimowych.

Organizatorem zajęć był oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Drawsku Pomorskim we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz Stowarzyszeniem ŻAREK.

Po uroczystym otwarciu szkolenia, którego dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki młodzi adepci pożarnictwa  rozpoczęli realizację planu zajęć.

Już na wstępie ogromne zaskoczenie wśród uczestników zajęć wzbudził wprowadzony zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Zgodnie z ustaleniami za każdy przypadek przyłapania uczestnika na korzystaniu z tego typu urządzeń miał otrzymać karę i wykonać 10 przysiadów dzięki czemu wizyta w KP PSP Drawsko Pomorskie miała przyczynić się do poprawy tężyzny fizycznej młodych strażaków.

2 3 4

Pierwszym punktem programu była wizyta w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, gdzie młodzi strażacy zapoznani zostali z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu i sprawowanym przez Starostę Drawskiego nadzorem nad jego organizacją.

Dzięki uprzejmości Pana Jacka Kozłowskiego Wicestarosty Drawskiego członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zapoznani zostali ze strukturą organizacyjną i charakterystyką powiatu drawskiego, zwiedzili siedzibę Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, a dzięki bardzo ciekawej opowieści Pana Jacka Kozłowskiego poznali historię naszego regionu.

5 6 7 8

Po zakończeniu wizyty, w siedzibie KP PSP Drawsko Pomorskie przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne obejmujące swym zakresem problematykę ochrony przeciwpożarowej. W trakcie zajęć Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim kpt. Andrzej Podolak wyjaśnił uczestnikom czym jest zjawisko pożaru, jakie elementy są potrzebne by doszło do procesu spalania, jakie są środki gaśnicze i przy pomocy jakiego sprzętu można je podawać na ognisko pożaru.

Kolejnym punktem zajęć było spotkanie z przedstawicielami służb współdziałających w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim oraz Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim obok zagadnień dotyczących bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych, zaprezentowali specyfikę zawodu, realizowane zadania oraz omówili podejmowane przez nich czynności na miejscu zdarzenia w trakcie współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Dzięki uprzejmości funkcjonariuszy młodzi adepci pożarnictwa mieli okazję przymierzyć kombinezon ochronny oddziałów prewencji policji, dokonać obywatelskiego zatrzymania, obserwować pozorowaną interwencję Policji podjętą w stosunku do agresywnej kobiety, a także zobaczyć radiowozy z bliska.

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Po zakończonym spotkaniu z przedstawicielami innych służb przyszedł czas na szkolenie w zakresie musztry oraz ceremoniału pożarniczego. W trakcie zajęć instruktorzy szczególna uwagę zwracali na poprawność wykonywania komend, zasady noszenia umundurowania oraz godnego zachowania się w przypadku noszenia mundurów. Zajęcia te w sposób szczególny wzbudzały poruszenie na twarzach łącząc w śmiechu dzieci, młodzież i dorosłych.

18 19

Po wyczerpującym początku dnia przyszedł czas na przerwę obiadową. Dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu, w trakcie całego cyklu zajęć młodzi strażacy mieli zapewnione posiłki oraz napoje.

Po zjedzeniu obiadu, przyszedł czas na zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia. Zajęcia prowadzone były przez członków Stowarzyszenia Żarek, które funkcjonuje przy Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim. W trakcie zajęć członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczyli się prawidłowego wzywania pomocy, zasad resuscytacji krążeniowo – oddechowej, opatrywania ran, tamowania krwotoków oraz układania poszkodowanych w pozycji bezpiecznej.

20 21 22 23

W godzinach późno popołudniowych przeprowadzono zajęcia związane z prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego. Po emocjonującym początku szkolenia i oswojeniu się z wysokością, omawiane były zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych i pracy na wysokości.

24 25

Ostatnim punktem pierwszego dnia zajęć było omówienie zagrożeń płynących ze strony śmiertelnie niebezpiecznego gazu jakim jest tlenek węgla. W trakcie zajęć zaprezentowano i omówiono materiały filmowe zrealizowane przez Komendę Powiatową PSP w Drawsku Pomorskim i Stowarzyszenie ŻAREK. Pierwszy i bardzo wyczerpujący dzień zajęć zakończył się około godz. 20.30 – młodzież w końcu mogła wrócić do codzienności i spędzić czas na odłożonych na bok smartfonach.

Drugi dzień zajęć szkoleniowych rozpoczął się we wczesnych godzinach porannych. Młodzież stawiła się w siedzibie KP PSP Drawsko Pomorskie już o godz. 6.30 dzięki czemu uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznania się z tokiem pełnienia służby i obowiązkami spoczywającymi na strażakach pełniących służbę w podziale bojowym.

Młodzi adepci pożarnictwa w praktyce dowiedzieli się czym jest sprzątanie rejonów, jak wygląda przygotowanie i sama zmiana służby.

Zaraz po zmianie, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zasiedli przy wspólnym stole gdzie spożyli śniadanie. Od organizatorów otrzymali również zapas jedzenia i napojów, a następnie wyruszyli do siedziby Nadleśnictwa Drawsko.

Dzięki uprzejmości pracowników Nadleśnictwa Drawsko młodzi strażacy zapoznani zostali z zagrożeniami występującymi na obszarach leśnych i poligonowych, dowiedzieli się czym zajmują się leśnicy i jak wygląda ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych. Zostali również oprowadzeni po siedzibie Nadleśnictwa gdzie w sposób szczególny omawiane było funkcjonowanie Punktu Alarmowo Dyspozytorskiego, monitoring pożarowy oraz sposoby wykrywania pożarów. Po zakończeniu części teoretycznej zaprezentowany został samochód patrolowo – gaśniczy oraz jego wyposażenie.

26 27 280 28 29 30

Kolejnym punktem zajęć była wizyta na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, na terenie pasa ćwiczeń taktycznych BUCIERZ. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowane zostało spotkanie w trakcie którego omówiono zagrożenia z jakimi można spotkać się na obszarach leśnych i terenach poligonowych. Po zakończonej prelekcji młodzi strażacy przetransportowani zostali pojazdami terenowymi Wojska Polskiego oraz Nadleśnictwa Drawsko na obrzeża poligonu gdzie zaprezentowany został pas przeciwpożarowy tupu C.

32 33 34

W trakcie wizyty napotkano na pracowników Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody którzy w okolicy pasa prowadzili dokarmianie stada 67 żubrów. W związku z dużym zainteresowaniem młodych strażaków,Pan Maciej Tracz zgodził się na wspólne dokarmianie zwierząt co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Żubry widząc miłą atmosferę i ogrom rzucanych jabłek chętnie pozowały do wszelkich zdjęć i filmów, a bliskie spotkanie z tymi rzadkimi zwierzętami w połączeniu z opowieściami ich opiekuna Pana Macieja Tracza nadało wizycie wyjątkowej oprawy.

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Następnie uczestnicy zajęć przemieścili się w okolice miejscowości Ziemsko, gdzie mieli okazję zapoznać się z dostrzegalnią przeciwpożarową o wysokości 55 metrów.

Po zakończeniu zmagań z wieżą, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przemieścili się do leśniczówki myśliwskiej w Dzikowie, gdzie pracownicy Nadleśnictwa Drawsko przygotowali ognisko i poczęstunek dla uczestników zajęć. Przy wspólnym posiłku, w miłej atmosferze młodzi strażacy i pracownicy Lasów Państwowych dzielili się wrażeniami z wizyty na terenie poligonu drawskiego.

49 50 51 52 520 53 54 55 56 57 57 59 60

Po zakończeniu ogniska młodzi adepci pożarnictwa przetransportowani zostali na teren Jednostki Wojskowej 1965 w Olesznie. Tutaj dzięki uprzejmości Pana płk. Marka Gmurskiego oraz chor. sztab. Pawła Pawłowskiego mieli okazję dowiedzieć się jakie zadania realizuje Wojskowa Straż Pożarna i jakim sprzętem dysponuje. Ogromnym zaskoczeniem dla młodych strażaków było to, jak nowoczesnym i profesjonalnym sprzętem dysponują wojskowi strażacy z Oleszna.

61 62 63 64 65

Ostatnim punktem cyklu zajęć edukacyjno – szkoleniowych było spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Pawłem Dymeckim. W trakcie spotkania podsumowującego, podziękował za ogromne zainteresowanie szkoleniem oraz chęć spojrzenia na straż pożarną z innej perspektywy.  Młodzi strażacy  z rąk Komendanta Powiatowego PSP otrzymali pamiątkowe certyfikaty i zapewnili o chęci dalszej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu drawskiego.

66 67 68 69 70 71

Łącznie w zajęciach udział wzięło 45 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu drawskiego oraz 10 opiekunów.

 

Organizatorzy zajęć szczególne podziękowania składają:

 • Panu Zbigniewowi Łukomskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Drawsko za dofinansowanie zajęć, organizację spotkania w siedzibie Nadleśnictwa, wizyty na terenie poligonu drawskiego i dostrzegalni przeciwpożarowej w Ziemsku i zapewnienie środków transportu,
 • Panu Henrykowi Kaczmarkowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Złocieniec za dofinansowanie zajęć i umożliwienie organizacji szkolenia,
 • Panu Jackowi Kozłowskiemu - Wicestaroście Drawskiemu za poświęcony czas i przeprowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych,
 • Panu płk. Markowi Gmurskiemu – Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko za umożliwienie organizacji zajęć i zapewnienie środków transportu na terenie poligonu drawskiego i Jednostki Wojskowej nr 1965 w Olesznie,
 • Panu podinsp. Norbertowi Gorzyńskiemu  - Komendantowi Powiatowemu Policji w Drawsku Pomorskim za umożliwienie udziału w zajęciach przedstawicieli Policji,
 • Panu Maciejowi Kuroskiemu – Komendantowi Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim za umożliwienie udziału w zajęciach przedstawicieli Straży miejskiej,
 • Panu st. chor. sztab. Pawłowi Pawłowskiemu – Komendantowi Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie za umożliwienie zapoznania się z jednostką oraz poprowadzenie zajęć na terenie poligonu drawskiego,
 • Panu Maciejowi Tracz – pracownikowi Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody za ciekawe opowieści o żubrach i umożliwienie ich dokarmiania,
 • Pani Katarzynie Knyszewskiej – pracownikowi Nadleśnictwa Drawsko za poświęcony czas, miłą atmosferę i organizację ciekawych zajęć edukacyjnych,
 • Panu Krzysztofowi Kuczer – pracownikowi Nadleśnictwa Drawsko za poświęcony czas, miłą atmosferę i organizację ciekawych zajęć edukacyjnych,
 • Opiekunom i wszystkim osobom które w większym bądź mniejszym stopniu przyczynili się do organizacji cyklu zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu drawskiego.

 

 

Text: kpt. Andrzej Podolak

Foto: KP PSP Drawsko Pomorskie, Nadleśnictwo Drawsko

DataViews
Total2089
Pt. 051
Poprawiony: środa, 04 lipca 2018 09:32