Ćwiczenia MEDYK 2018 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Andrzej Podolak   
piątek, 27 kwietnia 2018 12:11

1 W dniu 26 kwietnia 2018 roku przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „MEDYK 2018”, w których udział wzięły siły i środki służb ratowniczych z terenu powiatu drawskiego.

Rozpoczęcie ćwiczeń nastąpiło o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Drawskiej Informacji Turystycznej w Drawsku Pomorskim, którego dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki.

W ćwiczeniach udział brał również Starosta Drawski Pan Stanisław Kuczyński, który zgodnie z zapisami ustawowymi dotyczącymi funkcjonowania powiatu, określa zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska, kieruje tym systemem.

W ćwiczeniu udział wzięły również ogniwa Zarzadzania Kryzysowego, zarówno  szczebla powiatu jak i te funkcjonujące na szczeblach poszczególnych gmin powiatu drawskiego.

Ćwiczenia przeprowadzono w dwóch etapach gdzie pierwszy z nich dotyczył omówienia problematyki zdarzeń drogowych, w których liczba osób poszkodowanych przekracza potencjał ratowniczy obecnych na miejscu służb.

W trakcie części aplikacyjnej głos zabrali:

 • mł. bryg. Paweł Dymecki – Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim,
 • mł. asp. Tomasz Wyrzykowski – Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego KSRG
 • Grzegorz Ziemecki – ratownik medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • kpt. Jarosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

Po zakończeniu części teoretycznej ćwiczeń nastąpiło przegrupowanie zgromadzonych sił
i środków a następnie przećwiczono przejazd w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych w rejon ćwiczeń.

Drugim etapem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym.

Założenie obejmowało zderzenie mikrobusu z autokarem przewożącym dzieci i młodzież szkolną na ćwiczenia wojsk NATO odbywające się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. W wyniku zderzenia mikrobus, którym podróżowało 7 osób zjechał z drogi i czołowo uderzył w skarpę a autobus przewożący grupę 50 osób przewrócił się na prawy bok.  Pierwszym podmiotem, do którego wpłynęła informacja o zdarzeniu była Wojskowa Straż Pożarna w Olesznie, która zaalarmowała inne służby ratownicze.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zdarzenia noszącego znamiona wypadku masowego. W związku z powyższym pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił zadysponować dodatkowe siły i środki służb ratowniczych a następnie przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wykonania dostępu do uwięzionych osób, ewakuacji z pojazdów, segregacji poszkodowanych i transportu do stref segregacyjnych, w których personel medyczny prowadził segregację wtórną.

Dodatkowym elementem ćwiczeń była symulacja zdarzenia, w którym kierujący motorowerem nie zastosował się do sygnałów i poleceń zabezpieczających miejsce zdarzenia funkcjonariuszy policji, ominął radiowóz a następnie wpadł w poślizg w wyniku, czego poszkodowane zostały kolejne 2 osoby.

Głównymi zadania dla służb ratowniczych, podlegającymi ocenie było:

 • doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej KSRG
  z podmiotami wspomagającymi system podczas działań ratowniczych w szczególności z Ratownictwem Medycznym i Wojskowymi Strażami Pożarnymi,
 • zastosowanie procedur ratowniczych w zakresie ratownictwa medycznego ujętych
  w Planie Działań Ratowniczych „Ratownictwo dużej ilości ludzi”,
 • doskonalenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych,
 • organizacja i prowadzenie akcji ratownictwa medycznego podczas wypadku masowego,
 • doskonalenie umiejętności działania i współdziałania dowódców i strażaków PSP ze służbami i instytucjami współdziałającymi przy zdarzeniach z zakresu ratownictwa medycznego. sprawdzenie umiejętności utrzymywania łączności pomiędzy KDR, a poszczególnymi odcinkami bojowymi,
 • doskonalenie organizacji działań KSRG ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych PSP,
 • rozwijanie umiejętności reagowania kierujących działaniami ratowniczymi na poszczególnych poziomach dowodzenia na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje
  i utrudnienia,
 • doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania sił i środków KSRG,
 • doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania
  i dowodzenia,
 • rozwijanie umiejętności współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie udzielania informacji publicznej o prowadzonych działaniach.


Dzięki bardzo realistycznej pozoracji zdarzenia polegającej na przewróceniu autobusu na bok oraz profesjonalnej charakteryzacji i ogromnemu zaangażowaniu członków szkolnych drużyn ratowniczych z terenu powiatu drawskiego służby miały okazję zmierzyć się w ekstremalnie trudnej sytuacji, jaką jest wypadek z udziałem dużej ilości osób poszkodowanych. Dodatkowym utrudnieniem były intensywne opady deszczu, które obnażyły wiele niedociągnięć.

Ogółem w ćwiczeniach łącznie udział wzięło 17 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu drawskiego, 13 pojazdów innych służb oraz 52 pozorantów łącznie 160 osób.

Za pomoc w organizacji ćwiczeń składamy serdeczne podziękowania dla Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pana płk. Marka Gmurskiego oraz Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie st. chor. sztab. Pawła Pawłowskiego, Pana Zbigniewa Łukomskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawsko, Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim oraz Kaliszu, a także Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim oraz członków Stowarzyszenia Żarek odpowiedzialnych za przygotowanie pozoracji zdarzenia.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Text i foto: kpt. Andrzej Podolak

DataViews
Total1603
Pt. 051