Święto Drawskich Strażaków
środa, 16 maja 2018 12:48

8 15 maja 2018 roku na placu Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim przy ul. Dworcowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli m. in: Z-ca Zachodniopomorskiego Komendant Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, starosta drawski Stanisław Kuczyński, wicestarostowie Drawscy Jacek Kozłowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Policji, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Lasów Państwowych. Na uroczystości gościliśmy  także byłego Z-cę Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i wieloletniego Komendanta Powiatowego Drawskiej Komendy bryg. w stanie spoczynku Pan Zbigniewa Kwiatkowskiego oraz byłego Z-cę Komendanta Powiatowego st. kpt. w stanie spoczynku  Marka Załuskowskiego. Na uroczystość przybyło również liczne grono emerytów pożarnictwa na czele z Prezesem Koła Emerytów I Rencistów – asp. sztab. w stanie spoczynku - Gustawem Chruścikiem.

Podczas powitania przybyłych gości komendant powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki podsumował działania straży pożarnej w minionym okresie i podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie i ofiarną służbę, a władzom  samorządowym i pozostałym instytucjom  lokalnym złożył podziękowania za dobrą współpracę, zrozumienie i wsparcie finansowe. Podczas swojego wystąpienia komendant powiatowy PSP zaakcentował również przypadającą na 2018 rok szczególną jubileuszową 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Następnie nastąpiło odczytanie listu okolicznościowego Komendanta Głównego PSP, przesłanego z okazji Dnia Strażaka.

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń i medali oraz wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe.

ODZNACZENIA I MEDALE:

Andrzej Podolak – „KRZYŻ ZASŁUGI”  wręczenie nastąpi 19 maja w Myśliborzu podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka”

Krzysztof Rzęsa – SREBRNA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ”

Mateusz Waszczyk, Jan Szokalski, Grzegorz Małocha - BRĄZOWA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ”

Michał Bany, Rafał Bołtacz – BRĄZOWY MEDAL „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”

Jarosław Nowicki – DYPLOM KOMENDANTA GŁÓWNEGO wręczenie nastąpi 19 maja w Myśliborzu podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka”

Andrzej Podolak – NAGRODA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP wręczenie nastąpi 19 maja w Myśliborzu podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka”

Mariusz Dębowski - NAGRODA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

AWANSE:

na stopień starszego kapitana – otrzymał kapitan Jarosław Nowicki i Andrzej Podolak (kpt. Andrzej Podolak awans otrzyma 19 maja w Myśliborzu podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka”)

na stopień  aspiranta sztabowego - otrzymał starszy aspirant Mariusz Dębowski

na stopień  aspiranta - otrzymał młodszy aspirant Mateusz Drozda

na stopień starszego ogniomistrza – otrzymał ogniomistrz Robert Rogiński

na stopień ogniomistrza – otrzymali: młodszy ogniomistrz Robert Maruszewski i młodszy ogniomistrz Krzysztof Mickun

na stopień młodszego ogniomistrza – otrzymali: starszy sekcyjny Daniel Dębowski i straszy sekcyjny Michał Walkiewicz

na stopień starszego sekcyjnego – otrzymali: sekcyjny Dawid Perenc i sekcyjny Łukasz Sołtys

na stopień sekcyjnego – otrzymał starszy strażak Piotr Światłowski

Podziękowanie:

Komendant powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki w sposób szczególny podziękował Panu Antoniemu Turko, Panu Zygmuntowi Giszczak, Panu Leszkowi Struszka i Panu Zdzisławowi Kawińskiemu za wspieranie i udzielanie bezinteresownej pomocy dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych

Kolejnym miłym akcentem uroczystości było przekazanie na ręce komendanta wojewódzkiego PSP 2000 sztuk „Poradnika młodego bohatera”  przez funkcjonujące przy Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pom. od kilku lat stowarzyszenie „Żarek”.

Zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP  bryg. Marek Popławski w swoim wystąpieniu podziękował strażakom za miniony rok, złożył życzenia i przekazał bieżące informacje dotyczące zamierzeń na najbliższe miesiące.

Po przemówieniach i podziękowaniach zaproszonych gości wszyscy uczestnicy uroczystego apelu udali się na strażacki poczęstunek.

1 2

3 4

3 6

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

Text: kpt Mateusz Waszczyk

Foto: KP PSP Drawsko Pom, Magazyn Drawski - Tomasz Jasyk.

DataViews
Total1458
Pt. 171