Strażacy i Policjanci nagrodzeni przez Stowarzyszenie ŻAREK!
poniedziałek, 21 maja 2018 14:03

1 W dniu 15 maja 2018 roku w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta gala podsumowująca działalność Stowarzyszenia ŻAREK funkcjonującego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

W galu udział wzięło wielu zaproszonych gości w tym:

 • bryg. Marek Popławski Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • mł. bryg. Paweł Dymecki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim,
 • mł. insp. Norbert Gorzyński Komendant Powiatowy Policji w drawsku Pomorskim,
 • podkom. Paweł Skrzypiec Komendant Komisariatu Policji w Czaplinku,
 • przedstawiciele samorządów z Panem Januszem Garbacz Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Drawskiego na czele,
 • przedstawiciele Lasów Państwowych, Centrum Szkolenia Wojsk  Lądowych Drawsko i Wojskowych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego,
 • Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenu powiatu drawskiego
 • pracownicy urzędów, instytucji, fundacji i firm z terenu województwa zachodniopomorskiego i wielu innych dostojnych gości.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim i formalnie działa od 2014 roku, a jego głównym priorytetem jest bezpieczeństwo publiczne. Organizacja scala priorytety pięciu służb ratowniczych, które na co dzień niosą pomoc mieszkańcom naszego regionu. Są to:

 • Państwa straż pożarna
 • Ochotnicze straże pożarne
 • Wojskowa straż pożarna
 • Policja
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

Gala rozpoczęła się od występów tanecznych młodych artystów z Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, a po ich zakończeniu przystąpiono do prezentacji dokonań organizacji.

W trakcie projekcji materiałów filmowych zaprezentowano widzom realizowane zadania, podejmowane inicjatywy i pozyskiwane dotacje w okresie sprawozdawczym.

Od początku działalności Stowarzyszenia ŻAREK pozyskało kwotę 75 566,75 zł, za którą zakupiono sprzęt czuwający nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu drawskiego.

Stowarzyszenie Żarek dzięki możliwości pozyskiwania funduszy z różnych źródeł wspólnie z wymienionymi formacjami realizuje prewencję społeczną w wyjątkowym wydaniu.

Od chwili utworzenia w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie Żarek działań na rzecz mieszkańców powiatu drawskiego bezpłatnie przekazano:

 • 2000 detektorów tlenku węgla
 • 3000 sztuk kamizelek i innych elementów odblaskowych
 • 150 gaśnic gastronomicznych
 • 200 maseczek do resuscytacji
 • 100 apteczek pierwszej pomocy
 • 100 kołnierzy ortopedycznych
 • i wiele innego sprzętu, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu drawskiego.

 

Organizacja w 2017 roku samodzielnie zrealizowała projekty o łącznej wartości 23 610,00 zł, natomiast kwota pozyskanych środków finansowych na 2018 rok to 60 500 zł.

Zarząd Stowarzyszenia oczekuje jeszcze na rozstrzygnięcie dwóch projektów na kwotę 204 600,00 zł.

 

W trakcie gali wręczono nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Odblask – mała rzecz a świeci” oraz „MEDICAL CAMP”. Zwycięzcy obok dyplomów otrzymywali maskotki, poradniki bezpieczeństwa oraz zestawy odblaskowe.

Następnie odbyło się wręczenie zaświadczeń członkom Stowarzyszenia Żarek o ukończeniu szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które realizowane było w kwietniu i maju br. Łącznie szkolenie ukończyło 11 osób.

Po zakończeniu bloku tematycznego zaprezentowano materiał filmowy obrazujący skutki zdarzeń drogowych, w których napotkano na trudności związane z uwolnieniem poszkodowanych osób.

W nawiązaniu do wspólnych ćwiczeń, Zarząd Stowarzyszenia Żarek bezpłatnie przekazał zbijaki do szyb z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa dla wszystkich samochodów Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowych Straży Pożarnych, Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG, radiowozów Policji i karetek Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień dla funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, który z narażeniem własnego życia i zdrowia ratowali zagrożone życie ludzkie. Statuetki otrzymali:

 • St. ogn. Krzysztof Rzęsa, dowódca zastępu z KP PSP Drawsko Pomorskie, który w czasie wolnym od służby udzielał pomocy dwóm osobom poszkodowanym w wyniku wypadku drogowego w okolicach miejscowości Zajezierze powiat łobeski,
 • St. ogn. Krzysztof Szyszczakiewicz, dowódca zastępu z KP PSP Drawsko Pomorskie, który w czasie wolnym od służby udzielał pomocy dwóm osobom poszkodowanym w wyniku wypadku drogowego w okolicach miejscowości Skrzatusz powiat pilski,
 • Mł. asp. Grzegorz Pajor i mł. asp. Piotr Romański, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czaplinku, którzy z narażeniem życia uratowali z płonącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 5 osób w tym 2 osoby niepełnosprawne,
 • Asp. sztab. w st. spocz. Ireneusz Adamczych, zastępca dowódcy zmiany z KP PSP Drawsko Pomorskie, który jako pierwszy dotarł do poszkodowanych harcerzy w zniszczonym przez trąbę powietrzną obozie harcerskim w Suszku w powiecie chojnickim.

Po dekoracji zasłużonych funkcjonariuszy zaprezentowany został materiał filmowy obrazujący zorganizowaną przez Stowarzyszenie Żarek zbiórkę publiczna na rzecz tragicznie doświadczonej rodziny z Ostrowic, gdzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku zginął 46 – letni mężczyzna pozostawiając chorą żonę i piątkę małych dzieci.

W trakcie gali wręczono statuetki i podziękowania dla osób i instytucji współpracujących z organizacją, a w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim przekazano 2 torby ratownicze typ R0.

Za szczególne zaangażowanie i realizację projektów w trakcie gali wręczono również tytuły honorowe ZASŁUŻONY DLA STOWARZYSZENIA ŻAREK dla Zofii Zbożnik i Kingi Wiśniewskiej, członkiń organizacji.

Ogółem w gali udział wzięło około 280 osób.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Text: st. kpt. Andrzej Podolak

Foto: Tomasz Jasyk - Magazyn Drawski

DataViews
Total1238
Pt. 171