Nagrody, awanse i odejście na zaopatrzenie emerytalne!
piątek, 07 grudnia 2018 13:33

DSC_6896 3 grudnia 2018 roku w świetlicy szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się „uroczysta zbiórka” z okazji pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne - asp. sztab. Artura Polaka oraz wręczenie nagród okolicznościowych i awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom KP PSP w Drawsku Pom..

 

W pierwszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród okolicznościowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Nagrodę od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymał:

- st. sekc. Rafał Gorczyca

Nagrodę od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymał:

- mł. asp. Mateusz Wesołowski

Awans na wyższe stopnie służbowe otzrymali:

- na stopień  aspiranta - młodszy aspirant Paweł Dworkiewicz

- na stopień młodszego ogniomistrza –  starszy sekcyjny Radosław Papis

- na stopień starszego sekcyjnego – sekcyjny Piotr Kołodziej i sekcyjny Jakub Bany

W drugiej części zbiórki nastąpiło uroczyste pożegnanie asp. sztab. Artura Polaka

Pan asp. sztab. Artur Polak służbę w Straży Pożarnej rozpoczął we wrześniu 1992 roku jako słuchacz Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu.
W pierwszych dniach nauki jeszcze jako kadet Szkoły Aspirantów Pożarnictwa zostaje wysłany do gaszenia największego pożaru  jaki miał miejsce w Polsce oraz w Europie Zachodniej po II wojnie światowej – do pożaru lasu w Kuźni  Raciborskiej gdzie rozpoczyna zdobywanie swojego doświadczenia zawodowego.

Po ukończeniu Szkoły Aspirantów z wynikiem (wzorowym) - 1 kwietnia 1994 roku zostaje przyjęty do służby w Komendzie Rejonowej PSP w Drawsku Pom. na stanowisko starszy ratownik w podziale bojowym JRG, a  2 miesiące później 1 czerwca 1994 roku zostaje mianowany na pierwsze stanowisko dowódcze – „Dowódca Zastępu”,  po 5 letnim okresie służby 1 maja 1999 roku obejmuje stanowisko – „Dowódca Sekcji”. Po niespełna 10 latach zdobywania doświadczenia zawodowego w  2008 roku zostaje mianowany na stanowisko „Dowódcy Zmiany”, na którym pełni służbę do końca swojej kariery zawodowej.

Ponad 24 lata temu młody asp. Artur Polak obejmując stanowisko dowódcze dysponuje już bogatą wiedzą zawodową zdobytą w Szkole Aspirantów Pożarnictwa. Od pierwszych  lat służby wychowywał i szkolił kolejne pokolenia młodych strażaków.  Włożony wysiłek w pracę i służbę owocował tym, że działania ratowniczo-gaśnicze, którymi dowodził Pan Aspirant zawsze przebiegały sprawnie, a strażacy pod jego dowództwem działali profesjonalnie.

Podczas swojej kariery służbowej Asp sztab. Artur Polak brał udział oraz dowodził setkami działań ratowniczo-gaśniczych. Do najbardziej spektakularnych, w których uczestniczył należą działania ratowniczo-gaśnicze  podczas  „Powodzi Tysiąclecia”, która wystąpiła na obszarze Polski w  1997 roku. Wówczas Asp. Artur Polak angażował się w działania zmierzające do obrony i uratowania przed falą powodziową miasta „Kostrzyń” nad Odrą. Po niespełna 3 latach od tych wydarzeń miały miejsce kolejne akcje ratownicze związane z powodziami, w których uczestniczy Pan Aspirant. Za szczególne zaangażowanie podczas działań prowadzonych podczas powodzi w 2010 roku na południu Polski, w Woli Pawłowskiej (w okolicach Sandomierza – Ostrowca Świętokrzyskiego) oraz działań podczas powodzi w powiecie Gryfińskim - asp Artur Polak zostaje wyróżniony nagrodą pieniężną przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Na kartach służby Pana Aspiranta zapisało się również Szereg akcji ratowniczych prowadzonych na terenie powiatu drawskiego. Ostatni okres służby dla D-cy Zmiany Asp sztab. Artura Polaka (od 2010 roku do 30.11.2018 r.) to uczestnictwo w 659 interwencjach ratowniczych. Była adrenalina, zimna krew i profesjonalne działanie, była ogromna odpowiedzialność z którą każdy D-ca musi  sobie poradzi.

Podczas przeszło 26 lat służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej i kilku lat służby w szeregach OSP, asp. sztab. Artur Polak był wielokrotnie doceniany przez przełożonych. W trakcie wieloletniej służby został miedzy innym wyróżniony:

  • odznaką „Strażak Wzorowy” (jeszcze jako  Dh OSP w Czaplinku);
  • odznaką złotą „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”  (jeszcze jako kadet SAP PSP w Poznaniu);
  • „Brązowym Medalem za Długoletnią służbę”;
  •  brązową odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”;
  •  brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa;
  •  za wzorową postawę i wysokie osiągniecia w realizacji zadań służbowych otrzymał Dyplom Komendanta Głównego PSP.

Za nieprzeciętna postawę i osiągniecia w służbie Pan aspirant był wielokrotnie doceniany
i wyróżniany nagrodami pieniężnymi przez Komendanta Głównego oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po przeszło 26 latach przygody z pożarnictwem w szeregach Państwowej Straży Pożarnej – D-ca Zmiany Asp. Sztab. Artur Polak z dniem 1 grudnia 2018 r. pożegnał się ze służbą i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Panie Aspirancie sztabowy, kolego Arturze dziękujemy Ci za wieloletnią służbę w naszych szeregach oraz życzymy wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia -  trudno będzie Cię zastąpić !!!

NMS_6815 NMS_6820

 

 

 

 

 

NMS_6825 NMS_6826

 

 

 

 

 

DSC_6899 DSC_6903

NMS_6811 NMS_6831

 

 

 

 

 

NMS_6837 NMS_6841

 

 

 

 

 

NMS_6846 DSC_6909

 

 

 

 

 

 

Text i foto: KP PSP Drawsko Pomorskie

DataViews
Total1558
Cz. 011